Crew

Martin Schack

Spillestedsejer

+45 25 79 17 18

Schackster@mac.com

Josephine Nielsen-Bergqvist

Formand for Foreningen Termansens

Forening@termansens.dk 

Vivian Müggebier

Kasserer i Foreningen Termansens

Søren Olsen

Grafiker / Sekretær i Foreningen Termansens

Esben Lyngsø

Tekniker

Nicklas Østergaard Oksen

Presse / SoMe / Altmuligmand

Presse@termansens.dk

Nicolaj Aamand