Loading...
Foreningen Termansens2020-01-03T18:59:59+00:00

Kunne det have din interesse at skrive dig op som medlem af “Termansens venneforening”?

Link til indmeldelse: Grete L´orange, Email: g.lorange@outlook.com

Foreningen har til hensigt at støtte op om, og udvide/ udvikle aktiviteterne på Termansens.
Medlemskab koster 100kr, som dog først opkræves efter den stiftende generalforsamling.

Den 28/10 afholdes stiftende generalforsamling kl. 19.30 på Termansens, Sønderportsgade 17, 6760 Ribe.

Hermed indkaldes til stiftende generalforsamling i foreningen Termansens.

Dagsorden til den stiftende generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. valg af stemmetællere
 4. Gennemgang af vedtægter og afstemning om vedtægter
 5. Valg ifølge vedtægterne
 6. Eventuelt

Bestyrelsen skal bestå af fem medlemmer:

 • formand
 • næstformand
 • kasserer
 • sekretær
 • revisor

derudover skal vælges:

 • revisorsuppleant
 • 2-3 suppleanter